• Se
  Flygende Bar Sever7 - Dagskift
  torsdag 09/02/17 fredag 10/02/17 lørdag 11/02/17
  15:00 - 16:00
 • Se
  New Mineral Collective - Punktskyterapi
  Thursday 09/02/17 Friday 10/02/17 Saturday 11/02/17 Sunday 12/02/17
  11:00 - 18:00
  gratis

The Industrial Boomerang
8 – I2 februar

En ny industrialiseringsbølge er på vei til grenseområdet vårt. Havnæringer og industriell infrastruktur får større fokus både på norsk og russisk side av grensen.

Ved utgangen av 2015 gikk Sydvaranger Gruve konkurs for andre gang – forårsaket av lave priser på jernmalm. Høsten 2016 ble gruvedriften gjenåpnet i mye mindre skala. I tillegg ser lokalsamfunnet synlige konsekvenser av sanksjonene mellom vesten og Russland. Samtidig utarbeider Sør-Varanger kommune og næringslivet store planer for utbygging av havneområdet for både å kunne øke skipsbyggingsaktiviteten og imøtekomme behov fra fremtidig olje og gassvirksomhet. På nasjonalt plan vurderes det hvor i kommunen en fremtidig stamnett-terminal skal plasseres, og ulike aktører har engasjert seg i en lokaliseringsdebatt. En stamnett-terminal vil bidra til samlokalisering av maritime aktiviteter, dimensjonert for å styrke næringslivet i Barentsregionen og for å legge til rette for internasjonalt samarbeide. Voila – Kirkenes blir knutepunktshavn i Barentsregionen.

Rett over grensen øker aktiviteten i smelteverket og gruvene i Nikel og på resten av Kola halvøya. Den utvidete virksomheten i det russiske nord, krever modernisering og styrking av industriell infrastruktur, spesielt i Murmansk, hvor nye motorveier omkranser byen og nye havnefasiliteter spretter opp langs hele Kola buktas bredde.

Den nye moralkodeksen for denne industrielle renessansen inkluderer også byutviklingstiltak som kan bidra til å løfte både grensebyer og kystsamfunn. Neo-industrielle Barents preges av større bevissthet med hensyn til sikkerhet ved operasjoner på havet for å oppnå lavest mulig miljørisiko.

Militarisering og sikkerhetstiltak i arktiske områder går hand i hand med industrialiseringen. Den transarktiske sjøruten, offshorevirksomhet, kystprosjekter og landbaserte industrier, krever økt fokus på sikkerhet både i forhold til strategisk planlegging på myndighetsnivå og investorenes tenking rundt økonomi.

Er re-industrialiseringen av Barents i samsvar med re-globaliseringen i verden?

Nyheter

 • The Barents Spektakel 2017 Video Is Here!!
  mars 13, 2017
 • Thanks to Everyone Who Helped Make the 13th Barents Spektakel One of the Best Yet!
  mars 1, 2017
 • Clips from the Trial of the Century
  februar 14, 2017
 • The People's Tribunal Decides the Trial of the Century
  februar 11, 2017
 • A Glimpse of Sound Landscapes, Opening Concert of Barents Spektakel 2017
  februar 11, 2017
 • Festival Health and Wellbeing with Fitzkultminutka
  februar 10, 2017