eeefff – myfutures.trade

Kunstnergruppen eeefff har utviklet myfutures.trade – en web-app som utfører transaksjoner og handel med fremtidige mål og drømmer. Dette er en desentralisert, spekulativ børs, basert på en blockchain-teknologi kalt ethereum. Den er designet for å kunne spille med ”futures” – investeringer i hendelser som ennå ikke har skjedd.

Under festivalen blir det arrangert en workshop for ungdom, hvor de blir invitert til å delta i en  undergrunnsgruppe på Darknett. Isolert i en tidligere bank, vil ungdommene etablere et lukket samfunn hvor hver og en av dem planlegger sin egen framtid her og nå. Ved å selge sine egne futures, setter de en propp i hjertet til finansmarkedet.

Idet de legger sine mål ut for salg, blir deltakerne en del av et anonymt samfunn. De kan selge sine kortsiktige mål (for eksempel å ta 10 pullups) og sine langsiktige mål (som å komme inn på universitetet), for å få investeringer i sin egen fremtid akkurat nå. I bytte tilbyr de en potensiell investor noe som kan interessere han (for eksempel, en hemmelighet om felles venner). Investorene blir betalt tilbake så snart målet er nådd.

Ved å bruke dette finansielle instrumentet som medium, får kunstnerne publikum til å oppleve en gjeldssituasjon som oppfattes som gitt og som også er et redskap for oppbyggingen av vår kultur. Prosjektet åpner opp for en diskusjon om hva slags samfunn vi lever i når det kreves av våre barn at de skal sette sine planer og evner inn i et finansielt system og prøve å finne måter de kan omgå den eksisterende økonomien på? Hvor mange mål har de solgt? Hvor fort vokser investeringene deres? Bygger de opp en finansiell pyramide, eller vil de innfri alle sine kontrakter?

Web-appen er tilgjengelig via linken: eeefff.org/workshop

Lørdag 11/02/17

13:00 - 16:00
free

Send this to a friend