Gitarpendelen

Fire elektriske gitarer henger fra taket. Rett under hver gitar ligger en gitarforsterker. Ved å la gitarene svinge over forsterkerne i en pendelbevegelse, skapes en tilfeldig komposisjon av korte toner i konstant rytmisk forskyvning. Etter hvert som pendelbevegelsen blir gradvis mindre, blir tonene lengre og lengre, frem til det punkt hvor gitarene stopper opp over forsterkerne; -da blir  tonene konstante og danner et klangteppe.

Lydlandskapene i våre vanlige omgivelser er hverken organiserte eller systematiserte, de er i konstant forandring. The Megaphonic Thrift er fascinert over akkurat disse bevegelsene, friksjonene og forandringene som oppstår rundt oss. Å miste kontroll, å slippe taket kan skape nye lydbilder hvor man så kan gripe tak i elementer som skiller seg ut.

Den første performancen på ca 5 minutter settes i gang av The Megaphonic Thrift. Og så inviteres publikum til å besøke installasjonen for å utføre performancen selv.

lørdag 11/02/17 søndag12/02/17

12:30 - 16:00
gratis

Send this to a friend