Grenseseminaret 2017

Norsk industri og næringsliv i Russland i et historisk og samtidig perspektiv

Barentsinstituttet, UiT Norges Arktiske Universitet, Campus Kirkenes

Tid: Torsdag, 9. Februar 2017, kl.15.00-17.00

Sted: Thon Hotell Kirkenes

Gratis inngang og lett bevertning, simultantolking norsk-russisk / russisk-norsk

Ordstyrer: Marianne Neerland Soleim, Direktør ved Barentsinstituttet, UIT Norges arktiske universitet, Kirkenes

15.00-15.10: Innledning

«Norsk og russisk grenseoverskridende næringsliv i historisk perspektiv» Victoria V. Tevlina, Førsteamanuensis ved Barentsinstituttet, UIT Norges arktiske universitet, Kirkenes; Prof. II ved Det Nordlige (Arktiske) føderale universitet, Arkhangelsk

Bokpresentasjon

15.10-15.15: «Kort introduksjon om Egil Abrahamsens bok Vinter i Seregovo-skogen. Erindringer fra det norske trelasteventyret i Russland» Elisabeth Johansen, forlegger og redaktør i Orkana Forlag

15.15-15.25: «Fra Seregovo-skogen til Onega. Det norske trelasteventyret i Russland» Yngve Astrup, Medredaktør av boka, tidligere direktør ved Norsk Skogmuseum, Elverum

15.25-15.35: «Min far – Egil Abrahamsen. Slik jeg husker ham» Theodor Abrahamsen, tidligere rektor ved Hamar Katedralskole

15.35-15.45 Kaffepause

15.45-16.00: «Jonas Lied og Den nordlige sjørute til Sibir» Jens Petter Nielsen, Professor, Institutt for historie og religionsvitenskap, UIT Norges arktiske universitet, Tromsø

16.00-16.15: «Den nordlige sjørute i dag og perspektiver for fremtiden» Sergey Balmasov, leder for NSR informasjonskontor, Centre for High North Logistics (CHNL), Murmansk

16.15-16.30: «Internasjonalisering i et kompetanseperspektiv: norske småbedrifter i Russland» Eva Jenny Benedikte Jørgensen, Førsteamanuensis Handelshøgskolen, UIT Norges arktiske universitet, Alta

16.30-16.45: «Norsk – russisk samhandel fra 1945 til i dag» Jarle Forbord, Daglig leder, Norsk-Russisk Handelskammer

16.45-17.00: Spørsmål og diskusjon

torsdag 09/02/17

15:00 - 17:00
gratis

Send this to a friend