Transborder Cafe: NORDTING

Amund S. Sveen åpner en ny demokratisk arena for Nord: Politikk, opera, vodka, avstemninger og en helt ny Barentshymne!

– NORDTING er – i motsetning til Storting – et Ting for nord.

– NORDTING er en blanding av folkemøte, festforestilling og politisk powerpoint-foredrag.

– NORDTING søker å sette i spill spørsmål omkring olje, kunst og makt i en lokal kontekst.

– NORDTING søker å flytte makt.

– NORDTING forsøker å sette i gang en diskusjon, forsøker å stille spørsmålstegn ved dagens vedtatte politiske og økonomiske sannheter. NORDTING åpner opp for muligheten til å definere på nytt hvem som skal bestemme hva, hvem som skal styre og hvem som skal adlyde, hva som er offentlig og hva som er privat. NORDTING forsøker å slå en kile i dagens virkelighetsoppfatning – både i og utenfor kunstrommet.

Artists: Amund Sjølie Sveen with Liv Hanne Haugen and Erik Stifjell

in cooperation with: Crescendo choir, Kirkenes hornmusikk, soprano Darina Iudina, piano-player Petr Aidu.

fredag 10/02/17

19:00 - 21:00
100 NOK

Send this to a friend