Barnas Barentsdag

”Det artige landet”
v/ Sangkoret Crescendo

For barn fra 3 år og oppover, og småskoletrinnet.

Forestillingen heter ”Det artige landet”. Dette er også tittelen på en vise av Ivar Thomassen som står på første side av kommuneplanen i Sør-Varanger. ”Det artige landet” er i forestillingen Barentsregionen. Gjennom sang og dialog vil koret fortelle historien om ”Det artige landet” her oppe i nord. Sangene er på nesten alle Barentsregionens språk – norsk, finsk, russisk, samisk og svensk, og det er musikken og sangene som er selve drivkraften i forestillingen. Barna kan synge med på mange av sangene.
Sangkoret Crescendo har i mange år hatt et nært samarbeide med Samovarteateret, og dette gjelder også denne forestillingen.

10/02/17
09:00, 10:15, 11:30, 12:45
gratis

Send this to a friend