Marius Moldvær – Trace me where I’m not at home

I Marius Moldværs prosjekt er det menneskene som bor i Barentsregionen som er i fokus. I Kirkenes, Grense Jakobselv, Neiden, Nikel, Murmansk og Teriberka har Moldvær hengt ut vever i rålær som vil påvirkes av hvert steds klimatiske forhold og miljø gjennom en konstant forandring og utvikling, dermed skapes en levende erindring av stedet, et speilbilde av hvordan geografi, klima, vær, bebyggelse og industri former menneskene der. Moldvær har i tillegg samlet inn materialer fra sin reise i Barentsregionen som jord, røtter og tekstiler, som sammen med vevene skaper et sammensatt bilde av mennesker i nord.

Med verkene følger mindre historier, observasjoner og små øyeblikk fra stedene Moldvær har besøkt og menneskene han har møtt. Tekstene utvider, og gir kontekst til rommet som skapes i verkene, et slags fellesskap skapt ut av skarpe kontraster, men også samhold: Her er mennesker som er formet av landskapet og landskap formet av mennesker, her er kontrastene som skaper fellesskapet som skaper menneskene i samtiden, preget av industrielle krefter der følelser av tilhørighet, men også nødvendighet er dominerende.

Torsdag 09/02/17 Fredag 10/02/17 Lørdag 11/02/17 Søndag 12/02/17

11:00 - 18:00
gratis

Send this to a friend