Sør-Varanger: Grenseboere og kulturforskjeller i praksis

I kjølvannet av litteraturfestivalen november 2016, har vi fått tilbakemeldinger om at det er et ønske fra befolkningen å fortsette med tema: Kulturforskjeller i Sør-Varanger. Karin Danielsen og biblioteket samarbeider om å sette sammen et program med engasjerte folk fra grenseregionen.

07/02/17
18:00 - 20:00
gratis

Send this to a friend